Crystal Palace FC la i nattetimene ut en pressemelding på sidene sine. Her bekreftes det som er en dårlig bevart hemmelighet, at amerikanerne Josh Harris og David Blitzer har kjøpt seg inn i klubben! Det må understrekes at det ikke er snakk om et oppkjøp av klubben, da alle de fire som i sin tid dannet CPFC2010 fortsatt eier deler av Palace. Styreformann Steve Parish vil, sammen med Harris og Blitzer, ha den største andelen av aksjer og vil fortsette å lede klubben. Dette har Parish vært nøye med å påpeke over tid, at han vil ha siste ord i alle avgjørelser som tas for Palace.

Blitzer og Harris eier fra tidligere NBA-klubben Philaldelphia 76ers og NHL-klubben New Jersey Devils. Nå er de i første omgang del av en 50 millioner pund-investering i utvikling av Selhurst Park, og det vil siden bli ytterligere investeringer i klubbens infrastruktur. Vi vil derfor antakelig kunne forvente bedre treningsfasiliteter, ungdomsakademi og annet. Det er ikke planlagt store summer til spilleroverganger, men her har klubben etter alt å dømme et betydelig budsjett allerede.

Vi går en spennende tid i møte! CPFC2010 har fortsatt en rolle å spille, men vi må samtidig innse at vi er nødt til å ha penger fra forretningsmenn uten en tilknytning til Palace for å kunne utvikle oss videre. Vi regner med å komme med ytterligere nyhetssaker relatert til investorene i tiden fremover, ettersom nye detaljer blir gjort kjent!

Up the Eagles!