Crystal Palace FC la i nattetimene ut en pressemelding på sidene sine. Her bekreftes det som er en dårlig bevart hemmelighet, at amerikanerne Josh Harris og David Blitzer har kjøpt seg inn i klubben! Det må understrekes at det ikke er snakk om et oppkjøp av klubben, da alle de fire som i sin tid dannet CPFC2010 fortsatt eier deler av Palace. Styreformann Steve Parish vil, sammen med Harris og Blitzer, ha den største andelen av aksjer og vil fortsette å lede klubben. Dette har Parish vært nøye med å påpeke over tid, at han vil ha siste ord i alle avgjørelser som tas for Palace.

Blitzer og Harris eier fra tidligere NBA-klubben Philaldelphia 76ers og NHL-klubben New Jersey Devils. Nå er de i første omgang del av en 50 millioner pund-investering i utvikling av Selhurst Park, og det vil siden bli ytterligere investeringer i klubbens infrastruktur. Vi vil derfor antakelig kunne forvente bedre treningsfasiliteter, ungdomsakademi og annet. Det er ikke planlagt store summer til spilleroverganger, men her har klubben etter alt å dømme et betydelig budsjett allerede.

Vi går en spennende tid i møte! CPFC2010 har fortsatt en rolle å spille, men vi må samtidig innse at vi er nødt til å ha penger fra forretningsmenn uten en tilknytning til Palace for å kunne utvikle oss videre. Vi regner med å komme med ytterligere nyhetssaker relatert til investorene i tiden fremover, ettersom nye detaljer blir gjort kjent!

Up the Eagles!

Det har i lang tid versert spekulasjoner om at amerikaneren Josh Harris skal være interessert i å knytte Palace til sitt sportsimperium. Harris eier allerede NBA-laget Philadelphia 76ers og NHL-laget New Jersey Devils.

At det er kontakt mellom Palace-styret, ved Steve Parish, og Harris, samt amerikanerens kompanjong David Blixen, bekreftes av Parish selv. Vår styreformann har dessuten nylig blitt avbildet sammen med Harris under en 76ers-kamp. Så vidt vi vet dreier det seg ikke om at amerikanerne skal overta Palace, snarere at de investerer i klubben og at Parish fortsatt vil være daglig leder. Det er uvisst om alle i CPFC2010 fortsatt vil være en del av Palace-styret, eller om de to mest “anonyme” deltakerne, Long og Hosking, vil tre ut. En mulig løsning er en lik fordeling av aksjer mellom alle seks.

Spennende tider, selv om mange nok er skeptiske til å ha amerikanske eiere. Hva mener du?