Ørneblikket

Ørneblikket byr på masse gode artikler og bilder og en flott layout i en kvalitet langt over det man kan forvente for et slikt ”menighetsblad”. Vi våger den påstanden at det ikke lages et bedre blad i Norge for så få lesere!

Har du en flik av interesse for Crystal Palace FC, så må du være medlem i Crystal Palace Supporters Scandinavia (CPSS) og få tilsendt Ørneblikket. For en medlemsavgift på NOK 250 for voksen og NOK 110 for barn får du Ørneblikket tre-fire ganger pr sesong.I Ørneblikket kan du lese mer eller mindre faste spalter som presentasjon av skribenter, dagbok, statistikk, reisebrev, meningsytringer, Kais Corner og Ikke bare TØV, samt masse smånotiser om Palace og fotball ellers.

Redaktør i Ørneblikket:
Øystein Orheim
oystein@crystalpalace.no