Puben som ble åpnet i 1998 er i dag eid av JD Wetherspoon. Navnet kommer fra den lokale ingeniøren William Stanley som har hatt stor betydning for bydelen. Stanley var oppfinner, arkitekt, kunstner og businessmann. Han startet den første tekniske skolen I UK I South Norwood (Stanley Technical trades school) som I dag fortsatt drives som skole under navnet Harris Academy South Norwood. Du kan se bilde opphavsmannen inne I puben. CPSS har flere ganger frekventert denne puben. Det serveres mat her, for de som vil ta en litt senere frokost/lunch.