Rett over veien for The Albion ligger The Jolly Sailor. Skal ha vært servering her siden tidlig på 1800 tallet, og bygningen var den første offentlige bygningen i South Norwood. Puben skal også ha byttet navn ved flere anledninger, og het i en periode The Royal Sailor. South Norwood stasjon het tidligere Jolly Sailor station etter Jolly Sailor Inn som var et knutepunkt i South Norwood. Før jernbanen kom var det kanal like bak bygningen. Det skal visstnok spøke i kjelleren på puben, så her måvi være på vakt! Puben skal i gamle dager ha vært et sted hvor mye ulovlig aktivitet som smugling foregikk.