Ørneblikket

Ørneblikket byr på masse gode artikler og bilder og en flott layout i en kvalitet langt over det man kan forvente for et slikt ”menighetsblad”. Vi våger den påstanden at det ikke lages et bedre blad i Norge for så få lesere!

Har du en flik av interesse for Crystal Palace FC, så må du være medlem i Crystal Palace Supporters Norway (CPSN) og få tilsendt Ørneblikket. For en medlemsavgift på 300 kroner for voksne og 150 kroner for barn får du Ørneblikket tre-fire ganger per sesong. I Ørneblikket kan du lese mer eller mindre faste spalter som presentasjon Kais Corner og Ikke bare TØV, reisebrev, meningsytringer, samt mange smånotiser om Palace og fotball ellers.

Ørneblikket trenger ny redaktør! Les mer her og kontakt kenneth@crystalpalace.no: https://crystalpalace.no/2022/08/ny-redaktor-sokes/