Ørneblikket

Ørneblikket byr på masse gode artikler og bilder og en flott layout i en kvalitet langt over det man kan forvente for et slikt ”menighetsblad”. Vi våger den påstanden at det ikke lages et bedre blad i Norge for så få lesere!

Har du en flik av interesse for Crystal Palace FC, så må du være medlem i Crystal Palace Supporters Norway (CPSN) og få tilsendt Ørneblikket. For en medlemsavgift på 300 kroner for voksne og 150 kroner for barn får du Ørneblikket fire ganger per sesong. I Ørneblikket kan du lese mer eller mindre faste spalter som presentasjon Kais Corner og Ikke bare TØV, reisebrev, meningsytringer, samt mange smånotiser om Palace og fotball ellers.

Redaktør i Ørneblikket:
Øystein Orheim
oystein@crystalpalace.no