Jeg vil gjerne takke for 3 fine år som leder av CPSS, og ønsker den nyvalgte lederen Espen Olavsen, lykke til. Jeg har god tro på at Espen er den lederen som kan ta klubben et skritt videre. Og kan vi håpe på et opprykk inspirert avlederskifte i den 88 medlemmer store supporter klubben.

[thumb=200,200,C|Iain Dowie||left]http://e107.crystalpalace.no/e107_images/newspost_images/010269350493300.jpg[/thumb] rnHark now hear,

The Palace sing,

The Brighton run away,

And we will fight,

For ever more,

Because of Boxing day.

Boxing day handler mye om Brighton, men nå handler det om denne mannen.

Vi går forvår 11 strake uten tap!! Blå Jul og et rødt nytt år!

VI TRENGER AKKURAT DEG TIL Å REPRESENTERE PALACE I SUPPORTERCUPEN! rnMELD DEG TIL BJØRN ELLER CHRISTIAN!

sted og dato er:rnVoldsløkka i Oslo lørdag 9. juni 2007nn (mer…)

Dette er en kort oppsumering av møte før Derby.rnDette var et møte som ikke har noen besluttningsmyndighet, men et møte der man fikk luftet forslag før man lager agenda til Årsmøte. Jeg refererer fritt etter hukomelsen så om noen føler at vi blei enige om noe annet, eller føler seg feil sitert legg inn en kommentar.

1. Kontigent rnDet var bred enighet om å flytte kontigent innbetaling til en dato, og følger sessong. F.eks 1.8 Og at man betaler for en sessong. Hver sessong skal ha 4 blader. Nye medlemmer motar blader for hele sessongen ved innmelding.

2. VedtekterrnDet er usikkerhet om hvilke vedtekter som gjelder, og hvor de står skrevet ned. Kai, Inge og Christian skulle kikke etter dem. Bjørn skal lage et forslag til nye vedtekter som evt må vedtas på Årsmøtet med 3/4 flertall.

3. Regestrering i enhetsregisteret.rnVi var enige om at det var noe vi skal gjøre da det er Gratis. Hvorfor vi mener det er viktig vil bli forklart på Årsmøtet.

4. Rot i medl. listerrnFormannen la sitt hode på hoggestabben, og møte valgte og ikke hugge. rnBjørn mener tiltakene i pnk.1 vil hjelpe på og holde medlemslistene mer riktig. (et ordentlig skippertak, fremmfor mnd rot) møte var enig om at Klubben må ha patente lister.

5. Valg rnVi blei enige om at vi skulle forsøke og skaffe avløser til personer som har innehatt verv i klubben over lang tid. Ellers virket det som alle andre verv tar et år til. Personlig mener jeg klubben trenger et styre, noe som faller under pnk 2.

Etter hvert skal jeg sette sammen en agenda for årsmøte, med instillinger bygget rundt dette møte. Årsmøte vil vedta eller forandre innstillingene.

Jeg er pga tvungen tidlig ferieavikling nødt til og melde forfall til årets Årsmøte. rnDette er både synd og dumt, siden jeg er valgt leder av CPSS. rnMen i den sammenheng innkaller jeg til et åpent medlemsmøte lørdag den 28.4 i Oslo et sted, på dagtid.(kommer med detaljene seinere.) Der håper jeg flest mulig dukker opp. (spesielt redaktøren og de med oppgaver i Cpss.) Dette er møte der vi tar opp og diskuterer hva enn vi måtte føle for rundt CPSS. Og selvfølgelig evaluerer innsatsen. Dette møte tar ikke beslutninger, men forbereder til Årsmøte.

rnKom gjerne med innspill allerede på bjern_3@msn.comrnOm dere har meninger og ikke kan møte send meningene deres også. rnHjelp til og lag en bedre klubb.

Et par stikkord for temaer jeg vil ta opp er:rnRekrutering av utsendere til ØB.rnHvordan vi syns grepene vi har hatt med ØB har fungert, og hva må vi bli bedre på.rnOpprettng av styre. rnPåmelding til Supportercupen,rnFlytte kontigenten til og følge sessongen.rnRegistrering i enhetsregisteret.

Siden sessongen er over får vi starte på nesternHilsen Bjørn

Vi har fått invitasjon til årets supportercup. Dette er noe vi har tradisjon for og gjøre så vi melder selvfølgelig på lag.

sted og dato er:rnVoldsløkka i Oslo lørdag 9. juni 2007

Det koster oss 700 kr så vi får ta e diskusjon om vi skal kreve en 100 lapp i påmeldingrnVi interesse her Forum