27. juni 2023

Referat fra årsmøtet 2022-2023

Sted og tid: Hundsund kunstgress, lørdag 17. juni 2023

Sakslisten til årsmøtet så ut som følger:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Budsjett
 5. Valg av styre
 6. Innkomne forslag
 7. Valg

Etter at Christian Noer fikk oppdraget som referent og innkallingen og dagsordenen var godkjent, var det klart for årsberetningen. Den finnes nedenfor i sin helhet, supplert med noen kommentarer og innspill som kom underveis.

Årsberetning ved leder Kenneth T. Bjørneng

«Sesongen 2022/23 ble forskjøvet som følge av VM i Qatar – Dette medførte at årets supportercup også ble flyttet – Vi fikk endelig gjennomført julebord. Det ble juging på pokalen Barcode før vi spiste et herlig måltid på Cafekontoret – det stedet er vi glade i! Utrolig hyggelig arrangement med fantastiske mennesker! Vi håper enda flere blir med i kommende julebord!

Øystein informerte styret etter forrige årsmøtet at han ønsket å trekke seg som redaktør, det ble løst på en god måte og vi var så heldige å få Benjamin som ny redaktør for ØB. Iht. vedtekter kan ikke et medlem av styret ha to verv, så da Snorre ble spurt om han kunne tenke seg rollen som kasserer så tok han utfordringen på strak arm. Vi takker redaktør legenden Øystein for innsatsen, og ønsker Benjamin velkommen inn i styret som redaktør og Snorre inn som kasserer. [Årsmøtet: Kai berømmer Kenneth for raskt å ha funnet en løsning med ny redaktør.]

Leder er veldig fornøyd med dugnadsånden til styret og ikke minst medlemmene!

Det «nye ØB» er etter leder sin oppfatning av like høy kvalitet som tidligere. ØB 110 var i postkassa rett før supportercup helga. Nydelig lesing! Kenneth og Benjamin tar ansvar for å guide Snorre inn i ny rolle. [Årsmøtet: Christian trekker frem besøket til akademiet som et høydepunkt i fellesturhistorien.]

Det har blitt arrangert to fellesturer denne sesongen – mot Southampton (1-0) og mot Everton (0-0). Vi er alle veldig imponerte over Anne-Britt og Thorbjørn sin innsats. Det er høy kvalitet på turene, og innholdet er over all forventning.

Thorbjørn kontaktet leder etter Everton kampen og ønsket å gi stafettpinnen videre til noen andre. Rollen som turansvarlig ønsker styret å fylle, og vil aktiv gå ut og søke etter arvtager fortløpende. Dersom ingen melder seg så vil styret ta oppgavene – det viktigste er at vi får tak i billetter – noe som har vist seg å bli vanskeligere og vanskeligere med årene. Vi har et stort nettverk, sammen klarer vi å få tak i et stort antall billetter.

Det er god kok i våre forumer – morsomme konkurranser som vi tenker å fortsette med. Premie er sendt til Jan Henrik som vant første målscorer konkurransen denne sesongen. Henrik lovet bilde av premien i messengerforumet vårt. [Årsmøtet: Kenneth minner også om at vi har en egen Fantasy Premier League-liga.]

Trekker frem julebordet som en fantastisk kveld! Litt synd at det ikke ble Palace-kamp (denne ble flyttet), men alltid hyggelig arrangement!

Podcastene oser god nisje-underholdning og er kommet for å bli, håper vi. Det har kommet flere gode tilbakemeldinger også fra ikke-Palace-supportere. Stas!

Leder planlegger et styremøte før neste sesong for å drøfte kommende sesong.

Supportercupen er en herlig og varm dag – håper på flere deltakere. Et av årets høydepunkt?
Takk til alle bidragsytere til ØB, podcaster, deltakere på supportercup, julebord, fellesturer, pubmøter, til våre venner i UK, og i alle som bidrar i våre forumer og så mye mer. Det er pga dere supporterklubben eksisterer, og det er dere som utgjør CPSN – en fantastisk supporterklubb!»

Årsmøtet er skjønt enige om at det er veldig hyggelig at Ørneblikket på papir fortsatt lever! Takk rettes til Øystein Orheim for fantastisk innsats med flaggskipet vårt, samt Benjamin Hogstad for å ha tatt over stafettpinnen og levert solide blader allerede!

Regnskap og budsjett

Kenneth la frem supporterklubbens regnskap på vegne av avtroppende kasserer Benjamin Hogstad. Regnskapet ser ut som følger.

cpsn_regnskap

Det er et overskudd på kr 227,50,-, men det er verdt å merke at dette ville vært et underskudd dersom utgiftene til trykking av ØB 4 for sesongen hadde vært ført i regnskapsåret. Alt i alt er det en brukbar saldo på nærmere 19000,- på konto, som gir en viss buffer. Det er verdt å bemerke at supporterklubben er non-profit og at det derfor budsjetteres med sikte på å gå i 0,-. Alt overskudd går rett til supporterklubben.

Det er budsjettert med 140 betalende medlemmer. Under årsmøtet ble det minnet om at vi har en nettbutikk hos supporter.no med flere flotte produkter. Denne nettbutikken må promoteres bedre.

Valg av styre

Styret velges formelt under årsmøtet, så også denne gangen. For anledningen var det to verv som skulle besettes. Ny redaktør vil som tidligere nevnt være Benjamin Hogstad og ny kasserer er Snorre Houge Dufva. Begge ble valgt ved akklamasjon og årsmøtet er takknemlig for at endringene i styret ble løst såpass greit.

Styret for sesongen 2023-2024 ser slik ut:

 • Kenneth T. Bjørneng, leder
 • Benjamin Hogstad, redaktør
 • Snorre Houge Dufva, kasserer
 • Christian Noer, nettredaktør
 • Kai Lindseth, styremedlem

To saker til valg

Det var ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene, men derimot har styret kommet med to saker som stod på valg.

Den viktigste saken er strengt tatt en formalitet, men en viktig endring for den videre driften av CPSN, og det dreier seg om teksten som møter potensielle nye medlemmer. Her har det stått at CPSN gir ut Ørneblikket 4 ganger per sesong. Forslaget til endring ble lagt frem under forrige årsmøte og går på at det skal presiseres at CPSN gir ut «tre til fire» utgaver av Ørneblikket per sesong. Formålet med endringen er å sørge for at økonomien til supporterklubben er bærekraftig. Vi ønsker å gi ut 4 blader, men styret vil med endringen forbeholde oss retten til å kutte en utgivelse dersom det er nødvendig for å føre en sunn økonomi.

Den andre saken dreide seg om en mindre endring i vedtektene. Nyvalgt kasserer Snorre Houge Dufva påpekte etter innkalling til årsmøtet at det i vedtektene står følgende:

«5.1: Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og skal avholdes ved sesongslutt og senest 15. juni hvert år.»

Som følge av at supportercupen, som alltid sammenfaller med årsmøtet, i år ble avholdt 17. juni, var det altså et ørlite avvik mellom faktisk dato og datoen i vedtektene. Av den grunn er forslaget som ble fremlagt på årsmøtet at ny tekst vil være:

«5.1: Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og skal avholdes ved sesongslutt og/eller senest innen utgangen av juni hvert år».

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Selv om det ikke var innkomne forslag, avsluttet årsmøtet med oppfordring og ønske om flere pubtreff for å se Palace på tv. Dette var hyggelige innslag da tv-kampene var sjeldnere, i tiden før opprykket for ti år siden, og noe flere ønsker å se mer av igjen. Det krever riktignok at det annonseres i noenlunde god tid i forkant og at det er mest aktuelt med kamper som går lørdag ettermiddag eller kveld.