3. mai 2023

Innkalling til ÅrsmøteINNKALLING ÅRSMØTE 2023 FOR CRYSTAL PALACE SUPPORTERS NORWAY (CPSN)

Dato: Lørdag 17. juni 2023

Klokkeslett: TBA (blir under turneringen som tidligere)

Sted: Hundsund kunstgressbane

Merk: Vedtektene sier at årsmøte skal avholdes ved sesongslutt og senest 15.juni. PGA flytting av supportercupen avholdes årsmøte den 17.06.2023.

Til behandling foreligger:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Budsjett
 5. Valg av styre
 6. Innkomne forslag
 7. Valg

  1: Endring av ordlyd i vedtekt 5.1:

  «5.1: Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og skal avholdes ved sesongslutt og senest 15. juni hvert år.

  Forslag til ny tekst: 5.1: Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og skal avholdes ved sesongslutt og eller senest innen utgangen av juni hvert år».

  2: Det er bestemt 4 utgivelser av ØB pr. sesong – som følge av stram økonomi ble det på forrige årsmøte lagt frem forslag om å endre utgivelser fra 4 til «tre til fire» utgivelser. Formålet med endringen er å sørge for at økonomien til supporterklubben er bærekraftig. Vi ønsker å gi ut 4 blader, men styret vil med endringen forbeholde oss retten til å kutte ned et blad dersom det er nødvendig for å føre en sunn økonomi.

Dersom du ønsker verv eller har saker/tanker/ideer som styret skal vurdere/behandle, vennligst send inn dette til styret 3 uker før møtet. Send e-post til post@crystalpalace.no

Oslo,03. mai 2023

Med vennlig hilsen Styret