5. juni 2022

Referat fra årsmøtet 2022

Årsmøtet fant sted i forbindelse med supportercupen, slik vi har hatt som tradisjon i en årrekke, kun avbrutt av Covid-19. Her følger et referat.

Årsmøte 2022

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

1.1. Innkallingen er godkjent uten innsigelser.

2. Årsberetning ved leder Kenneth T. Bjørneng.

2.1. Covid-19-situasjonen har preget oss også denne sesongen. Vi fikk ikke gjennomført årets julebord, men vi har fått til enkelte pubmøter med både ok og godt oppmøte. Vi er veldig glade for at supportercupen endelig ble gjennomført. Turansvarlig og leder har diskutert fellestur ved flere anledninger denne sesongen, men vi har kommet frem til at usikkerheten har vært for stor. Vi er enige om at vi skal arrangere en grandios tur neste sesong dersom situasjonen tillater det.

2.1.1. Det er i år 30 år siden supporterklubben var med i supportercupen for første gang, og vi har vært med hvert år den har vært arrangert siden det!

2.2. Ørneblikket leverer også denne sesongen. Stor stas med nr. 106 som datt ned i postkassa rett før årsmøtet. Leder synes at layout og kvalitet er meget tilfredsstillende og er imponert over at vi leverer så gode utgivelser. Vi er alle glade for den gode jobben som legges ned av redaktør Øystein Orheim.

2.2.1. Årsmøtet deler ut en velfortjent applaus for jobben til redaktør Orheim.

2.3. Fortsatt god kok på Facebook/Messenger. Første målscorer-konkurransen bidrar til engasjement – kjempebra! Premie er på vei til vinner Tor Erik Johnsen!

2.3.1. Årsmøtet bemerker tidvis høy aktivitet på Messenger og at det anbefales å «mute» samtalen, så det ikke plinger i hytt og pine.

2.4. Vi har lansert en løsning gjennom supporter.no. Det har vært noen salg og p.t. så har det medført en «registrert» inntekt på ca. kr 550,- Utbetaling skjer når vi passerer kr 1000,-. Se for øvrig budsjett.

2.4.1. Årsmøtet bemerker at denne nettbutikkløsningen må promoteres mer, både på nett og i Ørneblikket. En fast annonse som kan trykkes i bladet bør lages.

2.5. Podcastene har vært en fryd å høre på. Takk til alle som har bidratt.

2.5.1. Det er bare å bli med for hvem som helst! Ta gjerne kontakt dersom du kunne tenke deg å bli med, og gjerne også om du har tema som kan brukes!

3. Regnskap ved kasserer Benjamin Hogstad / Kenneth T. Bjørneng

3.1. Det er et underskudd som viser -5572,-, det begrunnes med at dette var forventet som følge av ubetalte fakturaer på fjorårets regnskap. Vi har klart å holde kontingenten uendret en stund, men vi presses da utgifter øker.

3.1.1. I kjølvannet av dette punktet diskuterte årsmøtet tiltak for å unngå underskudd. Kontingent kan økes, men årsmøtet mener dette ikke er riktig å gjøre per i dag. Et alternativ er å kutte fra 4 til 3 utgivelser, og også endre tekst for nye medlemmer til å si «medlemmer får 3-4 utgivelser av ØB per sesong.» Da er det mulig å ha 3 utgivelser én sesong, og 4 neste, eksempelvis.

3.1.1.1. Styret gis fullmakt til å endre tekst til å si at medlemskap inkluderer 3-4 utgivelser.

3.1.2. Årsmøtet bemerker at det kan være et alternativ å ettersende tidligere utgivelser inneværende sesong digitalt til nye medlemmer.

3.1.3. En løsning er også å gjøre deler av utgivelsen mer digital. F.eks. 3 papirutgivelser og 1 digital, alternativt at de som kun ønsker ØB digitalt kan velge dette, men betale fullt medlemskap.

3.1.4. Færre sider er en mulighet for å nærme seg målet om å gå i null.

3.1.5. Nettbutikken supporter.no bør promoteres mer, både i Ørneblikket og på crystalpalace.no. Dette er rene bonusinntekter for CPSN.

3.2. Totalt sett litt sviktende kontingentinntekter, noe kan forklares med at medlemmer har betalt halve medlemsskapet så vi er ajour mot ny kontingent for neste sesong.

4. Budsjett for 2022-2023 ved kasserer Benjamin Hogstad / Kenneth T. Bjørneng

4.1. CPSN skal sikte mot å gå i 0,-.

4.2. Som tiltak til neste års budsjett har ikke kasserer tatt med neste års supportercup i regnskapet. Her har leder en kommentar om at supportercupen er noe klubben skal stå for og mener at dette må inn.

4.2.1. Årsmøtet diskuterer saken og vedtar at supportercupen skal dekkes av medlemskontingenten og at avgiften følgelig må inn i budsjettet.

4.3. Et annet tiltak fra kasserer er å bytte bank, til for eksempel Sparebank Vest som ikke har månedlige kostnader.

4.4. Det er lagt inn en inntekt fra supporter.no, men det fordrer salg av produkter.

4.5. CPSN får nytt Vipps-nr. f.o.m. neste sesong. Det skal være mulig å legge inn gaver via Vipps. Styret undersøker også mulighet for å få faktura.

5. Valg av styre.

5.1. Styret tar gjenvalg, men er også åpne for avløsning dersom andre føler seg kallet til å ta verv i supporterklubben.

5.2. Styret er gjenvalgt ved akklamasjon.

6. Eventuelt, innkomne forslag.

6.1. Det er ikke kommet inn forslag til årsmøtet, men årsmøtet har gode diskusjoner rundt drift og supporterklubbens fremtid.

6.2. Årsmøtet kunne tenke seg flere konkurranser og flere pubkamper. Dette skal være overkommelig å få til!