25. februar 2022

Innkalling til årsmøte CPSN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022 FOR CRYSTAL PALACE SUPPORTERS NORWAY (CPSN)

Dato: Lørdag 4. juni 2022

Klokkeslett: TBA (blir enten under eller etter turneringen)

Sted/plattform: Hundsund kunstgressbane

Til behandling foreligger:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Budsjett
  5. Valg av styre
  6. Eventuelt, innkomne forslag.

Dersom du ønsker verv eller har saker/tanker/ideer som styret skal vurdere/behandle, vennligst send inn dette til styret 3 uker før møtet. Send e-post til post@crystalpalace.no

Oslo, 26. februar 2022

Med vennlig hilsen

Styret