5. juni 2021

Referat fra årsmøtet 2021

Årsmøtereferat

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Budsjett
 5. Salg av supportereffekter gjennom supporter.no
 6. Eventuelt, innkomne forslag.

Tilstede: Benjamin, Kenneth, Kai, Bjørn, Roar, Christian, Thorbjørn.

 1. Fint at ØB rakk å komme ut før møtet. Kenneths første møte som leder. Godkjent.
 2. Årsberetning:
  1. Kenneths første møte. Mye Corona-relatert dette året.
  2. Supp.cup avlyst, avgift refundert.
  3. Ingen fellesturer.
  4. Ikke julebord.
  5. Stor aktivitet i sosiale medier, spes. Facebook og Messenger,
   1. Første målscorer har veldig mange flere deltakere nå som det er på Facebook. Litt leit med de som vil være med og ikke er på FB, om det er noen som vil være med i fremtiden uten FB, vil det være mulig på nettside/epost. Vinner: Benjamin. Fått premie.
   2. FPL: Vinner: Magnus Forsberg. Fått premie.
   3. EM-tipping legges også ut. 25kr avgift, går til CPSN - premie.
  6. 134 medlemmer.
  7. 4 gode ØB, inkludert nr. 100! All honnør til redaktør Orheim!
  8. Alle nye medlemmer får en velkomstmail med litt generell info fra CPSN.
  9. CPSN fylte 30 år.
   1. Spilt inn podcaster i den forbindelse! Ny kanal og morsomt for de som spiller inn, og forhåpentligvis for de som hører på... Viktig med tilbakemeldinger på disse. Også om noen har lyst til å være med og har innspill på tema.
   2. Evaluering fremover for hva slags episoder vi evt. skal ha.
   3. Mer dagsaktuelle tema vil gjøre den mer levedyktig.
   4. Gode tilbakemeldinger på "3 verste signeringer".
   5. Husk å dele, dele, dele!!
  10. 3 styremøter på Teams.
  11. Hvordan generere flere inntekter til supporterklubben. Se på det etter regnskap.
  12. Forhåpentligvis er verden på plass til neste år og da blir det vel supp.cup osv.
 3. Regnskap v/Benjamin
  1. Stabilt på inntekter.
   1. Ikke noe på salg av effekter.
   2. Ikke noen gaver, men litt utfordrende å se hva som er gaver eller alternative medlemsformer.
  2. Vi går stort sett i ca. 0, evt. pluss er ved salg.
  3. ca -2000 i år, etter at ØB 102 er betalt.
   1. En inkasso førte til noe av minuset, fikk forhandlet noe ned, men da var regning betalt.
  4. Vipps-konto er opprettet, litt administrasjonsutfordringer i starten. Når dette er i orden, vil kontingentbetaling forhåpentligvis gå lettere.
  5. Egenkapitalen er ok, ca. 17000 på konto etter betaling av siste regninger.
 4. Budsjett
  1. Gå i 0.
  2. Budsjetterer ikke med alternative inntekter, men det kommer en supporter.no - nettbutikk.
 5. Supporter.no/CPSN
  1. Gratis nettbutikk for salg av generiske effekter. Her bestiller supporteren selv og får tilsendt direkte fra supporter.no. CPSN får en cut av salget av ethvert produkt. "Gratis" penger. Leeds bruker dette.
 6. Eventuelt.
  1. Ingen innkomne.
  2. Øystein Orheim ønsker avløsning som redaktør, så det må det jobbes med videre.
   1. Dette må ut i våre kanaler. Øystein skal ha mye skryt for bladene.
   2. Ørneblikkets fremtid? Dette har vært diskutert mange ganger, men bør fortsatt jobbes med en plan for bladets fremtid eller for hva CPSN skal inneholde og leveres.
   3. Alle ønsker Ørneblikket på papir, men også vanskelig å få satt dette sammen.
   4. Prosessen med å finne en arvtaker må startes av styret. Øystein fortsetter inntil videre, men er som alltid avhengig av bidrag!
   5. Endre vedtekter jf. å kunne inneha flere verv i styret.
   6. Styret skal sørge for at Ørneblikkets fremtid er klar til neste årsmøte.
  3. MÅL: treffes til tv-kamp på pub til høsten el. ved sesongstart.