14. mai 2021

Innkalling til årsmøte i CPSN 2021

Dato: Lørdag 5. juni 2021

Klokkeslett: 17:00 – 19.00

Sted/plattform: Videomøte på plattformen Microsoft Teams. For å delta på årsmøtet må du ha nedlastet Microsoft Teams (gratis). Link til årsmøtet vil legges ut på crystalpalace.no og i supporterklubbens Messenger-tråd i forkant av møtet. Er du ikke i Messenger-tråden eller på Facebook, så send epost til christian@crystalpalace.no og du får lenke til møtet. Eventuelle tekniske spørsmål kan stilles i Messenger-tråden eller til nettredaktør Christian Noer pr. e-post christian@crystalpalace.no.

Til behandling foreligger:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Salg av supportereffekter gjennom supporter.no
  • Eventuelt, innkomne forslag.

Oslo, 12. mai 2021

Med vennlig hilsen

Styret

Lenke til Teams-møtet legges i Messenger-tråden på Facebook. Dersom du ikke er på Facebook, så kan du sende en epost til christian@crystalpalace.no så får du lenken tilsendt og kan delta på årsmøtet.