30. september 2020

Bidra til Ørneblikket 100

Neste utgivelse av Ørneblikket er nummer 100. Denne utgivelsen blir på 28 sider og det vil/kan bli rift om sidene. Redaktør Øystein Orheim ønsker derfor at skribenter setter seg opp på liste og varsler om at det kommer stoff og hvor mange sider det kan forventes. Stoff som speiler supporterklubbens snart 30 års historie og Ørneblikkets første 99 utgivelser er spesielt velkomment. Send melding/forvarsel til Øystein Orheim på Messenger, eller epost oystein@crystalpalace.no