13. juni 2020

Referat fra årsmøtet 2020

For første gang ble det et digitalt årsmøte i Crystal Palace Supporters Norway. Dette foregikk som videosamtale i Microsoft Teams og møtet varte i nøyaktig 2 timer, lørdag 6. juni 2020.

Her følger referat fra møtet:

1. Innkalling og dagsorden godkjent uten innsigelser.

1.1. Valg av referent: Christian Noer.

2. Årsberetning ved leder Espen Olavesen.

2.1. To fellesturer gjennomført, Liverpool (godt gjort å få billetter) og Watford (foreløpig siste kamp med tilskuere).

2.1.1. Godt opplegg av Thorbjørn Tvegård med Anne-Brit Karunaratne og bra gjennomført.

2.1.2. Dessverre ingen fra styret på Watford-kampen.

2.2. Supportercupen dessverre avlyst i år, pga. koronaviruset.

2.3. Julebord på The Thief, noe som utvilsomt bidro til godt oppmøte. God mat og eget lokale med langbord og "lounge". Spesielt gøy med mange deltakere. Forhåpentligvis mulig å få til også senere, da kjøkkensjefen, Tim Wanless, er Palace-supporter. Også veldig hyggelig at det var noen nye fjes tilstede. Alt i alt må det sies at det var det beste julebordet vi har fått til. Vi fikk også gode priser, alt dekket av den enkelte deltaker.

2.3.1. Godt tiltak igangsatt av Kai Lindseth, som var i dialog med Tim på The Thief.

2.3.2. Innspill fra Orheim: Det bør være mulig å få til julebord også andre steder i landet, spesielt Trondheim og Bergen, som har relativt store og aktive miljøer. Fint om det ikke først og fremst blir en Oslo-basert supporterklubb.

2.4. 4 fantastiske utgaver av Ørneblikket også denne sesongen. Står stor respekt av den jobben som legges ned av redaktør Øystein Orheim. Første redaktør som presser ut 4 utgivelser hver bidige sesong, atpåtil på deadline.

2.5. Mest sosial aktivitet er på Facebook Messenger.

2.6. Mindre aktivitet på cp.no - Christian ønsker å legge om sidene til å få mindre fokus på nyheter som er krevende å oppdatere. Sidene bør gjøres mer moderne, og primært informere potensielle nye medlemmer, samt inkludere reisetips o.l.

2.7. Siste rest av t-skjorter ble kjøpt av Roar og Anders, slik at alle nå er solgt. Det kan vurderes om det skal trykkes flere størrelser også til barn, ved evt. fremtidige anledninger. Dessuten er logoen klar til nye effekter.

3. Regnskap ved kasserer Anders Løwensprung.

3.1. Vi traff veldig bra med fjorårets budsjett, 1609 kroner i pluss, hvorav 1600 var grunnet tilbakebetaling av kontingenten for supportercupen. Dermed 9 kroner i pluss i forhold til oppsatt budsjett.

3.2. Litt sviktende kontingentinntekter, men desto mer inn på salg. Det er verdt å bemerke at uten salg av t-skjorter hadde vi gått i minus de siste par sesonger.

4. Budsjett ved kasserer Anders Løwensprung.

4.1. Settes til å gå i 0.

4.2. Det budsjetteres ikke med salg.

4.3. Færre sider i Ørneblikket gjør at det er realistisk å gjennomføre aktiviteter og gi ut ØB med nåværende kontingent og gå i 0. Det bør i hvert fall vurderes å holde utgivelsene på 24 sider. Forslag fra redaktøren er å gi ut 100 sider per sesong, 24-24-24-28.

4.4. Det er viktig at styret ser på muligheter for flere inntekter, eksempelvis salg av effekter. Selv om salgsposten sier 0 er det ingenting i veien for å få til nye produkter for salg. Det er per i dag 19000 på bok som kan investeres i produkter for videresalg. Det bemerkes likevel at det skal tas høyde for en utgivelse av ØB til høsten, dvs. ca. 9000.

4.5. Det trykkes opp ca. 15 utgaver ekstra per utgivelse, dette kan evt. reduseres til 6-7.

5. Valg av styre, leder og kasserer.

5.1. Espen og Anders trer ut av styret og vi har kandidater til begge vervene, henholdsvis Kenneth og Benjamin. Ingen nye kandidater melder seg under møtet.

5.2. Ny leder: Kenneth Torgersen Bjørneng. Valgt ved akklamasjon.

5.3. Ny kasserer: Benjamin Hogstad. Valgt ved akklamasjon.

5.4. Årsmøtet takker av Espen og Anders. Dere har gjort en kjempejobb i flere år! De takker for gave (betalt av resten av styret og Thorbjørn Tvegård, som har levert gave til begge).

6. Eventuelt

6.1. Fastsettelse av kontingent bør nok være et eget punkt på agendaen. Men vi tar diskusjonen nå. Økning av kontingent må diskuteres for fremtiden, men foreslås uendret for kommende sesong.

6.1.1. Vedtak: Kontingenten forblir uendret, ved avstemning.

6.2. Forslag til endringer som er positivt for økonomien, er færre sider i Ørneblikket samt evt. en deltakeravgift på fellesturen.

6.3. Bladet trykkes i Asker og sendes videre til Trondheim for distribusjon. Kim-Andre skyter inn at han bor 10 minutter unna Asker og kan stå for distribusjon. Diverse cost cutting-tiltak diskuteres.

6.3.1. Forslag fra Kai: Det nye styret får i oppgave å kontakte Asker Trykk og hører med dem om kostnader ved å hente bladet eller at de sender direkte, evt. at det sendes uten konvolutt.

6.4. Adm.avgift på fellestur diskuteres. Avtroppende leder foreslår at diskusjonen tas neste år, bl.a. ettersom det er en sjanse for at det ikke blir fellesturer kommende sesong.

6.4.1. 9 av 9 stemmer for utsettelse av diskusjonen.

6.5. Innspill fra Christian: Fundraiser. Alternativt oppfordres medlemmer til å gi noen kroner ekstra til supporterklubben. Alternativt kan deltakerne på supportercupen gi 100 for deltakelse. Årsmøtet enige om at det ikke er behov for å be om ekstra penger så lenge økonomien er sunn.

6.6. Supporterklubben går ca. i 0 på hvert blad, ettersom utgiftene er ca. 97-98% av kontingenten. Det er verdt å holde øye med dette, slik at vi ikke ender med å gå i underskudd for hver utgivelse, ved økte kostnader til trykking eller porto.

6.7. Vi diskuterer digitalt medlemskap, dvs. Ørneblikket som pdf-fil, men det er en fare for at vi taper penger på de som skal ha trykket utgivelse. Dessuten ivrer flere etter å holde på papirutgaver.

6.7.1. Hva med én digital utgivelse og tre på papir? Generelt er de fleste for papirutgivelser, inkludert redaktøren. Styret kan også vurdere videre om eldre utgaver skal gjøres tilgjengelig på nett, eksempelvis mot en liten avgift.

6.8. Året må brukes på å vurdere den videre driften, om det er økt kontingent, kutting av kostnader eller evt. annet som må til for å holde hjulene godt i gang.

6.9. Innspill om fellestur: Hvem skal avgjøre hvilken kamp som skal være mål for turen? Turansvarlig og/eller styret? Viktig med dialog for å finne hvilken kamp, hensyn skal tas både til turleder og styret. Siden det er viktig at turansvarlig må være på tur, bør vedkommende ha siste ord, men i tett dialog med styret. Samtidig ønskes det å sjekke ut også bortekamper som mål for fellestur.