8. mai 2020

Innkalling til årsmøte 2020

INNKALLING ÅRSMØTE 2020 FOR CRYSTAL PALACE SUPPORTERS NORWAY (CPSN)

Dato: Lørdag 6. juni 2020

Klokkeslett: 17:00 – 19.00

Sted/plattform: Videomøte på plattformen Microsoft Teams. For å delta på årsmøtet må du ha nedlastet Microsoft Teams (gratis). Link til årsmøtet vil legges ut på crystalpalace.no og i supporterklubbens Messenger-tråd i forkant av møtet. Eventuelle tekniske spørsmål kan stilles i Messenger-tråden eller til nettredaktør Christian Noer pr. e-post c.m.noer@gmail.com.

Til behandling foreligger:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Budsjett
  5. Valg av styre/kasserer. Styreleder Espen Olavesen og kasserer/styremedlem Anders Løwensprung stiller ikke til gjenvalg. Benjamin Hogstad stiller til valg som kandidat til vervet som kasserer. Det er pr. dags dato ingen som har meldt sitt kandidatur til ledervervet. Ved interesse eller ønske om å stille til valg bes du kontakte styret v/ Espen Olavesen (espolav@online.no) eller Kai Lindseth (kai_lindseth@hotmail.com).
  6. Eventuelt, innkomne forslag.

Greverud, 8. mai 2020

Med vennlig hilsen

Styret

Lenke til Teams-møtet legges i Messenger-tråden på Facebook. Dersom du ikke er på Facebook, så kan du sende en epost til christian@crystalpalace.no så får du lenken tilsendt og kan delta på årsmøtet.