25. mai 2019

Innkalling til årsmøtet 2019

INNKALLING ÅRSMØTE 2019 FOR CRYSTAL PALACE SUPPORTERS NORWAY
(CPSN)
Dato: Lørdag 1. juni 2019
Klokkeslett: 17:30
Sted: Amundsen Bryggeri & Spiseri, Storingsgt. 20, 0161 Oslo.

Til behandling foreligger:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Valg av styre/kasserer
6. Eventuelt, innkomne forslag

Lørenskog, 13. mai 2019

Med vennlig hilsen

Styret