15. mai 2018

Innkalling årsmøte 2018 for Crystal Palace Supporters Norway

Det nærmer seg årsmøte for supporterklubben, og her er årets innkalling:

INNKALLING ÅRSMØTE 2018 FOR CRYSTAL PALACE SUPPORTERS NORWAY (CPSN)

Dato: Lørdag 9. juni 2018

Klokkeslett: 17:30

Sted: Amundsen Bryggeri & Spiseri, Stortingsgt. 20, 0161 Oslo.

 

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Årsberetning

3. Regnskap

4. Budsjett

5. Valg av styre/kasserer

6. Eventuelt, innkomne forslag

 

Lørenskog, 13. mai 2018

 

Med vennlig hilsen

Styret