Ørneblikket 88 er under planlegging, men det trengs som vanlig flere bidrag. Fristen er satt til søndag 26. november kl.23.59! Det skulle ha skjedd nok i Palace som er verdt å skrive om, så ta tastaturet fatt og send bidraget ditt til oystein@crystalpalace.no!

Da bladet kommer ut i etterkant av fellesturen, håper vi på flere erfaringer fra dere som deltar.

Skriv!