19. mai 2017

Innkalling til årsmøte

INNKALLING ÅRSMØTE 2017 FOR CRYSTAL PALACE SUPPORTERS SCANDINAVIA (CPSS)

Dato: Lørdag 3. juni 2017

Klokkeslett: 17:30

Sted: Amundsen Bryggeri & Spiseri, Storingsgt. 20, 0161 Oslo.

Til behandling foreligger:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Budsjett
  5. Valg av styre/kasserer
  6. Eventuelt, innkomne forslag

Lørenskog, 8. mai 2017

Med vennlig hilsen

Styret