1. juli 2016

Pardew har skrevet ny kontrakt

I lang tid har det vært klart at Pardew hadde et kontraktsforslag som trengte en underskrift. Likevel har det drøyd lang tid før nytt om kontrakten har dukket opp, noe som neppe er helt heldig, all den tid det kan tolkes dit hen at klubben kan ha fått kalde føtter etter den begredelige vårsesongen. Manglende tillit fra styret? Hva sier dette til etablerte spillere? Hva forteller det spillerne vi er ute etter? Vel, nå bekrefter Alan Pardew (omsider) i sin spalte i The Daily Mail at han har satt navnet sitt på den stiplede linjen!

Artikkelen han har skrevet dreier seg om den ledige jobben som England-manager, og Pardew skriver at han en dag ønsker å styre Englandsskuta. Men han forteller altså at han har skrevet ny kontrakt med Palace og at det er den jobben han konsentrerer seg om. Å være England-manager er en drøm han har, og noe han ser for seg i fremtiden.

For vår del er det viktigste at han løfter Palace til den kvaliteten vi hadde i hans første år som manager!

Kilde: http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3668537/England-need-man-team-identity-want-job-one-day-not-yet.html#ixzz4D6L9uJoq