30. oktober 2014

Deadlines for Ørneblikket sesongen 2014/15

Her er deadlines for innlevering av stoff til Ørneblikket:

02.09.14 ØB 75 rn01.12.14 ØB 76 rn10.02.15 kl 23:00 ØB 77 (Sist utgivelse) rn04.05.15 ØB 78

rnSom alltid ønsker jeg at bidragene kommer inn i god tid, så om du har en ledig halvtime, så skriv noen linjer og send til oystein@crystalpalace.no

🙂