11. desember 2011

Ibra Sekajja til Bromley på en måneds lån

rnIbra Sekajja har blitt utlånt til våre naboer i Bromley. Avtalen er på 1 mnd.

Vi ønsker han lykke til og håper han kan få utbytte av avtalen.