4. august 2011

Nytt klubbemblem skal velges

nnnnrnDet er tydelig at våre eiere, CPFC2010, ønsker å videreutvikle klubben, noe planer om nytt stadion har indikert tidligere. Nå er det også bestemt at vi skal få et nytt klubbemblem som skal pryde drakter, kopper, klær, osv. 100 forslag har blitt redusert til fire, som supporterne kan stemme over. De fire forslagene finner dere på klubbens hjemmeside: http://www.cpfc.co.uk I videoen over ser dere en kort historie om klubben, spesielt med tanke på de ulike emblem vi har hatt siden Palace så dagens lys i 1905.