30. desember 2009

Deadline for Ørneblikket #60

I det vi er i ferd med å avslutte 2009 og forhåpentligvis kan gå inn i et 2010 med mang en opptur for oss hardt prøvede Palace-supportere, er det på sin plass å informere om deadline for neste nummer av fanzinet vårt, Ørneblikket.

Frist for innsending av stoff til inge@crystalpalace.no er satt til 25. januar 2010!

Av erfaring vet vi at ØB-redaktøren ofte er i beit for stoff når bladet skal settes sammen, så husk at intet bidrag er for kort, for dårlig, for uinteressant. Tvert i mot er Ørneblikket ikke bare et fanzine FOR Palace-supportere men også et fanzine AV Palace-supportere!