7. mai 2007

Kort referat fra åpent møte.

Dette er en kort oppsumering av møte før Derby.rnDette var et møte som ikke har noen besluttningsmyndighet, men et møte der man fikk luftet forslag før man lager agenda til Årsmøte. Jeg refererer fritt etter hukomelsen så om noen føler at vi blei enige om noe annet, eller føler seg feil sitert legg inn en kommentar.

1. Kontigent rnDet var bred enighet om å flytte kontigent innbetaling til en dato, og følger sessong. F.eks 1.8 Og at man betaler for en sessong. Hver sessong skal ha 4 blader. Nye medlemmer motar blader for hele sessongen ved innmelding.

2. VedtekterrnDet er usikkerhet om hvilke vedtekter som gjelder, og hvor de står skrevet ned. Kai, Inge og Christian skulle kikke etter dem. Bjørn skal lage et forslag til nye vedtekter som evt må vedtas på Årsmøtet med 3/4 flertall.

3. Regestrering i enhetsregisteret.rnVi var enige om at det var noe vi skal gjøre da det er Gratis. Hvorfor vi mener det er viktig vil bli forklart på Årsmøtet.

4. Rot i medl. listerrnFormannen la sitt hode på hoggestabben, og møte valgte og ikke hugge. rnBjørn mener tiltakene i pnk.1 vil hjelpe på og holde medlemslistene mer riktig. (et ordentlig skippertak, fremmfor mnd rot) møte var enig om at Klubben må ha patente lister.

5. Valg rnVi blei enige om at vi skulle forsøke og skaffe avløser til personer som har innehatt verv i klubben over lang tid. Ellers virket det som alle andre verv tar et år til. Personlig mener jeg klubben trenger et styre, noe som faller under pnk 2.

Etter hvert skal jeg sette sammen en agenda for årsmøte, med instillinger bygget rundt dette møte. Årsmøte vil vedta eller forandre innstillingene.