11. januar 2007

Ørneblikket 52 utsendt!

Da er endelig Ørneblikket nummer 52 i sendt i Posten, og vil være å finne i postkassene i begynnelsen av neste uke. Inge Lauritzen har igjen gjort en kjempejobb, og dere har mye spennende materiale å pløye dere igjennom!

Som vi har sagt tidligere, så har vi i CPSS hatt problemer med organiseringa av adresser og innbetalinger. Dette har vi jobbet mye med det siste halve året, og listene over medlemmer er godt oppdatert. Likevel kan vi ikke utelukke at det fortsatt er feil eller mangler der, og da er det fint om du hjelper oss med dette. På etiketten bak på bladet står det påminnelse om å fornye medlemskapet til de av dere som står i fare for å gå glipp av neste nummer av Ørneblikket grunnet manglende betaling. Mener du at du skal motta Ørneblikket, og ikke har gjort det innen det har gått en uke eller to, må du ta kontakt med Bjørn Knudsen, slik at vi snarest mulig får ordnet opp!

PS: Det tok litt tid i Posten for Ørneblikket ettersom det ble sendt som B-post. I fremtiden vil vi heller bruke den ekstra krona per blad og sende som A-post, så dere får rykende ferskt Ørneblikk i postkassa 😉