4. oktober 2006

Ørneblikket 51 – Snart i postkassa di!

Ørneblikket 51 ferdig trykket, og vil bli sendt ut i slutten av uka! Ny redaktør Inge Lauritzen har fått god hjelp av en rekke Palace-supportere rundt om i det ganske land (+ Danmark), så vi ser for oss et blad spekket med god lektyre.

Hverken Inge eller andre bidragsytere ønsker å hvile på laurbærene, så planlegging av Ørneblikket 52 er allerede så smått i gang, og deadline er 12. desember. Alle bidrag er velkomne, det være seg større feature-artikler eller små notiser av ymse slag. Er du interessert i å bidra, men usikker på hva du kan gjøre, så ta kontakt med Inge, inge@rednblue.org, så finner han noe til deg!