2. juni 2006

Ørneblikket – alive and kicking!

Hei ørner!rn rnVi har fått kjemperespons på forespørselen om å bidra for å få til nye nummer av Ørneblikket!rn rnNå har vi faktisk det luksusproblemet at vi lett kan lage bladet større enn det som ble skissert! Så langt har det meldt seg tjue – 20 – personer som vil være med å skrive. Er ikke det flott!! Ørneblikket fortsetter! Det blir ikke mye på hver når så mange er med. Jeg er sikker på at vi alle har jobb, familie og fritidssysler som tar tid. Men samtidig så er det slik som ordtaket sier “Skal man ha noe gjort, så må man spørre den som har mye å gjøre”… !rn rnVi har selvsagt plass til flere skribenter! Nå er det faktisk sånn at det vil bli lagt merke til dersom navnet ditt ikke står på den lange redaksjonslista… 🙂 ! Det legges opp slik at hver enkelt skal ha overkommelige oppgaver ut fra de tilbakemeldinger jeg har fått. Jeg vil at alt hver og en av oss gjør i forbindelse med Ørneblikket skal være lystbetont og overskuddspreget! Noen vil skrive reportasjer, noen vil oversette artikler mens andre vil bidra med noen smånotiser. Alt er like hjertelig velkomment! Om du vil skrive mer eller mindre er helt opp til deg.

Kontakt Inge på ingelaur@online.no dersom du ennå ikke har meldt deg og vil være en i gjengen!

inge