8. mai 2006

Ny redaktør i Ørneblikket!?

Vi er flere i CPSS som har diskutert en mulig løsning for fremtiden til Ørneblikket, og et forslag har vært lansert om overgang til et årsmagasin, da det har vært klart at ingen ny redaktør ville dukke opp.

Men nå har Inge Lauritzen lansert sitt “kandidatur” til stillingen som redaktør i Ørneblikket! Her er utdrag av hva han skriver i Ørneblikket 49:rn

Jeg vil gjerne at bladet skal bestå. Derfor tar jeg gjerne på som redaktør. Men det betinger at jeg får tilslutning til de tanker og planer jeg har. Jeg vil ha forpliktende tilslutning ved at vi allerede nå, i god tid før årsmøtet, planlegger de fire nummer for neste sesong med innhold og skribenter. Dersom det ikke melder seg nok skrive-føre medlemmer, så blir det ikke mer Ørneblikket. Hva synes du om det?

I forkant av hvert nummer vil jeg kommunisere åpent og tett med alle involverte via e-post. På denne måten skal vi alle vite hvordan vi ligger an i ft. skjema. I til-legg kan vi komme med innspill på mulige artikler og oppslag, samt bidra med små notiser.

Når det gjelder innholdet vil jeg ha mer stoff som tar utgangspunkt i det å være supporter samt ivareta det historiske perspektivet, dvs. det som skjedde i fjor og lenger bakover. Det er på dette området bladet har sin rolle. Aktuelle hendelser i klubben har også sin plass, men dette er samtidig stoff man kan lett kan holde seg oppdatert på via andre kilder. Et skjevt blikk på oss selv og den galskapen det er å følge et idrettslag på andre siden av Nordsjøen, bør også være med!

Jeg har tidligere vært redaktør for to nummer av ØB (nr 35 & 36). Jeg har litt journalistisk erfaring og litt erfaring med design og lay-out. Men det viktigste er at DU er med. For hvis alle gjør litt, blir dette krute godt! GI BESKJED INNEN 21. MAI til ingelaur@online.no

rnSå, kort fortalt bør DU ta kontakt med Inge så snart som mulig om du ønsker å bidra til at Ørneblikket lever videre!