24. april 2006

Ørneblikket omsider i trykken!!

Etter mye om og men, er Ørneblikket 49 endelig levert til trykking! Dette blir dermed sesongens nest siste blad, og det gjenstår å se hvordan fremtiden blir for ØB. Jeg kan avsløre at det i tillegg til forslaget som har vært diskutert, med årsmagasin og pdf-utgaver, er kommet konkret henvendelse om ny redaktør! Når Ørneblikket 49 er utsendt vil jeg her på hjemmesiden presentere nærmere info om ØBs fremtid!

Videre kan jeg med glede si at dette nummeret av ØB inneholder 28 sider, mot normalt 24! Masse lesestoff, med andre ord! Dersom trykking og utsendelse går som det skal, bør bladet være i postkassa innen en uke. Husk at du kan henvende deg til tom@marius.to dersom du ikke skulle motta bladet selv om du har betalt medlemskontingent!

Skrevet av christian
Nettredaktør

Nyheter fra CPSN

23. januar 2022
13. desember 2021
12. november 2021
29. oktober 2021