24. januar 2006

Møtet i CPSS

Referat møte i CPSS fredag 20. januar 2006

Møtet ble holdt på Belfry’s i forbindelse med visning av Palace-Reading. I tråd med supporterklubbens vedtekter, var ikke dette møtet beslutningsdyktig, hvilket vil si at ingen endringer hverken ble eller kunne blitt vedtatt på dette møtet!rnTilstede: Kai Lindseth, Espen Olavesen, Lars Landberg, Christian Noer og etterhvert også Bjørn Flo Knutsen

På møtet ble det diskutert først og fremst hvordan vi skal løse problemet med at Ørneblikket fra sommeren av står uten redaktør (da Christian ikke ønsker å fortsette, samt vil få nok å gjøre med sitt første barn!), og at bladet i flere år har vært preget av uregelmessige utgivelser. Også tidligere har flere av oss diskutert løsninger per mail, og Kai, Espen, Lars, Bjørn og Christian har kommet frem til et forslag som skal diskuteres på årsmøtet 2006! Her følger punktene som omhandler Ørneblikkets og supporterklubbens fremtid:nnnn

1) Vi ser for oss en løsning med ETT Ørneblikket(ØB) i året, utgitt i begynnelsen av september hvert år.rn- Bladet (ØB Årsmagasin er en grei arbeidstittel) er som nå trykket på papir og sendes ut til fysiske postkasser, for å si det sånn. Forhåpentligvis vil Terje Lundsten fortsatt kunne stå for trykk, da kvaliteten per ØB 48 var helt glimrende!rn- ØB Årsmagasin vil inneholde følgende:rn– Nyheter i form av viktige endringer i klubben e.l. Ikke en vesentlig del av bladet.rn– Spillerpresentasjoner for nylig påbegynt sesongrn– Overganger. En av grunnene til at vi vil legge utgivelsen til begynnelsen av september, er at sommerens overgangsvindu (transfer deadline) dermed er overstått og spillere dermed er offisielt kjøpt/solgt.rn– Oppsummering av forrige sesong. Vi ser på høydepunkter o.l. fra sesongen før.rn– Forventninger til sesongen. Vi kontakter diverse medlemmer og ber om at de kan skrive om sine forventninger til sesongen. Dessuten vil vi som er faste skribenter også komme med våre synspunkter.rn– Presentasjon/oppsummering av andres forventninger/tips til sesongen. Dette kan være fra diverse medier eller andre supporterklubber eller engelske supportere.rn- Vi ser også for oss at ØB Årsmagasin vil være en trykksak på betydelig flere sider enn hva dagens ØB har.rn- ØB Årsmagasin har uansett bruk for en REDAKTØR. Arbeidet vil være betydelig lettere med kun én utgivelse i året. Dessuten må flere ha del-ansvar for seksjoner, slik at redaktøren i praksis skal ha ansvar for å delegere ansvar, samt “sy sammen” blekka.

2) Videre har vi sett for oss et nettmagasin som skal være tilgjengelig for nedlasting i pdf-format (se linker: http://en.wikipedia.org/wiki/Pdf el http://nn.wikipedia.org/wiki/PDF ). Dette magasinet vil kun være tilgjengelig for medlemmer av CPSS, som evt. kan printe det ut selv. Christian ser på praktisk løsning.rn- ØB PDF vil ha utgivelse annenhver måned, altså 6 ganger i året.rn- Faste bidragsytere og spalter, akkurat som ØB per i dag, dvs. bl.a. Kai\\\’s Corner, Bare TØV, osv. I tillegg presentasjon av eventuelle nye spillere eller andre vesentlige nyheter (samt kanskje statistikk. ikke diskutert på møtet, men Christians tilføyelse).rn- Mindre krav til layout og sideantall. Da utgivelsen ikke skal sendes ut som papirblad vil det kun være snakk om å ha en gjennomført layout, dvs. samme font, skriftstørrelse, og antakelig vil det være greiest kun å ha én-spaltes artikler. Mye arbeid blir spart når vi slipper å gjøre masse grep i forhold til layout. Hva gjelder sideantall er dette også mye greiere. Med trykt utgave kreves det et visst antall sider (kort sagt at antallet går opp i 4), mens med PDF vil vi kompilere og publisere bladet med det antall sider som er tilgjengelig ved deadline (hvorvidt det er 2 eller 34 sider er uvesentlig, poenget er regelmessige utgivelser!).rn- Kai og Christian er i utgangspunktet villige til å ta ansvar for ØB PDF.rn- Tilleggsforslag fra Christian (ikke diskutert mao.): Av hensyn til de som av ulike årsaker ikke skulle ha tilgang til internett eller evt. ha vanskeligheter med PDF-løsningen kunne vi ha et tilbud om å printe ut PDF-utgaven og sende denne med posten (i praksis trenger vi ikke trykke denne, bare printe og poste).

Konklusjon:rn* Ørneblikket per i dag, med 4 utgivelser i året (vel, ideelt sett 4…) opphører og vi får Ørneblikket Årsmagasin én gang i året + Ørneblikket PDF 6 ganger i året!rn* ØB Årsmagasin trenger en redaktør.

Forslagene vil altså diskuteres og voteres over på Årsmøtet 2006, som avholdes den 3. juni etter Supportercupen!

Har du ideer som du mener bør tas opp, eller eventuelle spørsmål, tilføyelser, e.l. til det som er referert, kan du komme med disse i kommentarseksjonen til denne nyhetsposten.