19. juni 2005

Redaktøren gir seg

Etter å ha laget Ørneblikket i 3 år nå, så har jeg funnet at det er blitt for tidkrevende og at motivasjonen ikke er den samme lengre. Som det står å lese i Ørneblikket 47, velger jeg derfor å avslutte mitt engasjement som ØB-redaktør etter kommende sesong. Det vil si at dersom det ikke er noen som tar over redaktør-ansvaret til årsmøtet 2006, vil det ikke bli flere Ørneblikk…

Grunnen er som nevnt at arbeidet blir tidkrevende, mye på grunn av at det blir for mye arbeide på en person. Du som måtte ønske å ta over, vil få en spennende og morsom jobb, men også en jobb som kan ta mye tid dersom ikke flere av medlemmene bidrar med stoff. Jeg vil fortsette å bidra til bladet også utover neste år, og gjøre mitt aller beste for at den neste redaktøren får hjelp og avlasting når det ønskes.