13. mars 2005

Forsinkelser…

Jeg må bare beklage at også denne utgaven av Ørneblikket er sterkt forsinket. Det tar desverre tid å få samlet alle bidrag, noe som gjorde at redaksjonen ikke ble avsluttet før 17. februar. Siden har vi dessuten hatt sykdom hos distribusjonsansvarlig, som har ytterligere forsinket utsendelsen av bladet.

Uavhengig av dette håper jeg at så mange som mulig vil kunne bidra til neste Ørneblikk, som i utgangspunktet har deadline i slutten av mars, ettersom planen er at dette er et 100-års-jubileumsnummer som skal ut i april. Jeg ønsker historier av både positiv og negativ natur som gjelder klubben som i disse dager fyller 100 år!. I tillegg ville det være ønskelig med korte og greie grunner til at man holder med Crystal Palace FC. Forhåpentligvis kan vi få samlet 100 gode grunner til dette!!

Bidragene kan sendes til undertegnede…