21. mars 2005

Ørneblikket 47 – Palace 100 år!

Omsider har Ørneblikket 46 dumpet ned i de fleste postkasser, og det synes kanskje litt tidlig å gå i gang med neste nummer av blekka vår. Men som det står i ØB46 så er det faktisk i disse dager at Palace faktisk feirer sine 100 år, og det er derfor redaktørens ønske at vi får klargjort et blad som markerer dette til riktig tid. Fristen som er nevnt, 27. mars (vel, det står 28. et annet sted i bladet… ), er kanskje litt kort for de fleste, så denne flyttes til 15. april! Det er heller ikke spesielt lang tid, men burde være nok til å skrive noen ord om en eller annen episode eller figur i Palace-historien!

Husk at jo flere som skriver og sender meg bidrag innen fristen, jo lettere er det å sy sammen bladet til tiden som settes opp! Dere som er faste bidragsytere bes også forholde seg til deadline på 15. april!

Opp med hodet, alle sammen, Palace kan fortsatt avgjøre skjebnen selv!